Misyon Vizyon

Kongre Misyonu:
İnsanı anlama konusunda, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen, bu davranış ve süreçleri oluşturan sebepleri araştıran psikoloji biliminin, canlılığın oluşumunu ve nesiller içerisindeki değişim sürecini ortaya koyan evrim kuramının perspektifinden tartışılması; bu kapsamda insan davranışlarının insanın evrimi sürecinde karşılaştığı problemleri çözmek için belli bir amaca yönelik ve tutarlı şekilde ortaya çıkması konusunu tarafsızca ele almak, günümüzde görülen psikolojik hastalıkların evrimsel temellerini en son bilimsel veriler ışığında tartışılabilmesini sağlamak.

Kongre Vizyonu:
Farklı yaklaşım ve fikirlerin önyargısal çarpıtmalardan uzak şekilde tarafsız bakış açısı ile tartışılabildiği,salt bilimsel kanıt ve düşüncelerin ifade edilebildiği uluslararası bir çalışma ortamı oluşturmak.

Organizasyon Sahibi: Avicenna Sağlık Platformu, [n]Beyin Üsküdar Öğrenci Kulübü , Üsküdar Üniversitesi

Yer: Üsküdar Üniversitesi Altunizade Merkez Yerleşke Nermin Tarhan  Konferans Salonu
                                            
Tarih: 21-22 Nisan 2018

Kongre Dili: Türkçe-İngilizce

Kapasite: 350 Kişi

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi Son Tarih: 28 Mart 2018

Üsküdar Üniversitesi

Avicenna Sağlık Platformu:

[n]Beyin Üsküdar Üniversitesi: